МАЛИН — не своя історія

ДЕ БЕРЕ ПОЧАТОК МАЛИН? ДЕ МАЛИНСЬКИЙ МАЄТОК?

Вся історія зводиться до Городища. Все, що ми знаємо про тисячолітню історію Малина — це історія села Городища. Усі спроби розповісти про «тисячолітній Малин» — це розповіді про «городище біля села Городище».

Всі вагомі історичні згадки — про село Городище. Коли говоримо про древлян, про Мала й Малушу — говоримо про Городище. А де бере початок саме «Малинський маєток»? Термін «Малинський маєток» бере початок у 20 столітті, хай в 19-ому — край.

ЧОМУ ВИНИКАЮТЬ СУМНІВИ

Давні карти сьогодні є доступними. І тут, відразу — чому на багатьох зазначено Городище, а Малина й близько нема?

Відстань. Насправді для далеких часів це велика відстань, щоб допустити, що туди-сюди посунули одне й теж поселення. Така відстань передбачає, що це абсолютно різні населені пункти.

Дослідники 19 століття посилаються на село Городище. Дослідники першої половини 20 століття  посилаються на село Городище й побіжно згадують Малин. Сучасні дослідники, якось наче це все безсумнівно, посилаються на Малинське городище…

Рем’ян Єлець у листі 1647 року зазначав своєю резиденцією Городище — «Remian Jelec, chorąży kijowski do Vincentio Caraffa, generała SI, z Horodyszcza, 1647 b.d.d.»

І НАЙГОЛОВНІШЕ  — задокументований тариф подимного податку Київського воєводства 1754 року, де зазначається miasteczko Horodyszcze, а Малин мав сплачувати податок до Городищенського ключа (do klucza horodyskiego). Городищенський ключ — це і є той Городищенський (Малинський) маєток. Ключ – це адміністративно-територіальна одиниця в Речі Посполитій у XVI—XVIII століттях. Об’єднував кілька населених пунктів навколо укріпленого містечка.

Фрагмент карти 1765 року

МАЛИНСЬКЕ ГОРОДИЩЕ  — ТЕРМІН ВИГАДАНИЙ ІСТОРИКАМИ

Як і термін «Київська Русь», який виник  значно пізніше існування тієї держави, яку заведено називати Київською Руссю. От і городище в Городищах  —  масло масляне, ще більша плутанина серед безлічі Городищ, але тут поруч Малин («..местечка, в названии которого слышиться имя того Древлянского Князя Мала..», «в половине прошлого века, Малин, называвшийся еще селом ..»— у Похилевича)

Тому Малинське городище — технічний термін, який зазначає городище в Городищах.

І тут запитання, а ДЕ БЕРЕ ПОЧАТОК МАЛИН?

Малин (як версія) — це пункт на торговому шляху Київ-Реґенсбург, який виник окремо від Городища, і пов’язаний з річищем Ірши. Тут було зручне місце для переправи — «малинА». І це також було дуже давно — 11 століття.

Можна допустити, що етимологія топоніма Малин пов’язана з гідронімом, а не з антропонімом. Якщо відвернутися від прийнятого, що ойконім Малин виник від імені княжни Мали, то ойконіми з цією основою пов’язують з давньоруським «малина», що означає «незначна кількість, незначний за обсягом».

Щодо торгового шляху Київ-Реґенсбург, то він проходив практично по сучасному шляху від Києва до Новограда-Волинського. Тільки от дивним чином робив гак з Радомишля (Мичеська) на Малин, далі Іскоростень, Ушеськ, а тоді знову виходив на Звягель (Новоград-Волинський).

Таким чином давні торговці оминали Чортоліси, які були малопрохідними. І ще згадуються, як пристань для тих, хто не прийняв нову християнську віру. В будь-якому випадку торговці воліли обійти ці місця.

Як тільки Чортоліси стали прохідними —  Малин (та й Коростень) втратили будь-яке «міжнародне» значення. Але Малин залишився «постоялим двором» на важливому шляху місцевого значення — з Радомишля на Овруч.

КОРОТКИЙ ВИСНОВОК

Малин — це поселення, яке виникло, як місце переправи та перепочинку на торговому шляху. Має давню історію, і вона є окремою від історії Городища. Етимологія назви Малин пов’язана з «малою водою». Архаїчного «Малинського маєтку» не існувало — був Городищанський ключ. Городище мало статус містечка.

Малинський маєток існував, але вже за часів Російської імперії.

До Городищанського ключа (маєтку) у 1750 роках входили — Piniażewicze do Horodyszcza, Hłemla do Horodyszcza, Baranowka do Horodyszcza, Pirużki do Horodyszcza, Hołowki do Horodyszcza, Sielincza do Horodyszcza, Kamionka do Horodyszcza, Malin do klucza horodyskiego.

Городищенський ключ як адмінцентр мав збирати та розподіляти податки (do Horodyszcza – в нашій історії).

Більшої від Городищ статусності Малин набув наприкінці 18 сторіччя, чи з початком 19 сторіччя.

Сучасна загальноприйнята («офіційна») історія Малина має занадто багато білих плям, щоби прийняти її як є.

Пов'язані статті

- Реклама -spot_img

Останні новини